Vahida

Rođena sam 17. 04. 1907. godine u Banjaluci. Bila sam najstarija ćerka od desetoro djece mog oca Muhameda, pretsjednika Šerijatskog suda, i majke Ćamile. Poslije završene Ženske stručne škole, sam htjela da nastavim sa sškolovanjem, ali je otac odlučio da budem domaćica. Preko braće koji su studirali u Sarajevu i Zagrebu, sam se upoznala sa radničkim pokretom i marksizmom. BIla sam jedna od prvih žena i muslimanki koje su učestvovale u akcijama radničkog pokreta, organizaciji “Ženski pokret”, gdje sam prvo bila sekretar, a potom i pretsjednica. Učestvovala sam i u sakupljanju sredstava za organizaciju “Crvena pomoć”. U članstvo Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) sam primljena maja 1941. godine.
Poslije okupacije Kraljevine Jugoslavije i uspostavljanja Nezavisne Države Hrvatske, u čiji je sastav ušla i Bosna i Hercegovina, 1941., aktivno sam učestvovala u pripremama za organizovanje oružanog ustanka.

Skrivala sam i smještala komuniste u svojoj kući (kuća mog oca, kadije, je u prvo vrijeme bila manje sumnjiva policiji), učestvovala u njihovom prebacivanju na oslobođenu teritoriju, sakupljala lijekove i drugi sanitetski materijal, odjeću i obuću, oružje i municiju, kao i drugi potrebni materijal. Motivisala sam i druge banjalučanke i banjalučane,, mahom muslimane da pristupe patizanima.
Iako je policija sumnjala u moje djelovanje, prvih nekoliko mjeseci je prezala da me uhapsi zbog moguće pobune muslimanskog stanovništva, ali su to ipak učinili u oktobru 1941., kada sam pozvana na informativni razgovor i zadržana dva mejseca. U zatvoru “Crna kuća” bila sam mučena i maltretirana kako bih odala imena drugih pripanika Narodnooslobodilačkog pokreta. Pošto sam uporno ćutala, odlučili su da me pošalju u Prijeki sud u Zagreb, ali sam na dan transporta, 20. decembra 1941. zajedno sa svojom drugaricom Danicom Marić, uspjela da skočim kroz prozor i pobjegnem iz zatvora. Kratko smo se skrivale u kući moga oca, a potom smo prebačene na oslobođenu teritoriju na planini Čemernici. Tamo smo uoči Nove 1942. godine stupile u partizanski odred.

Po dolasku na oslobođenu teritoriju, počela sam se baviti poltičkim radom. Djelovala sam među narodom, uglavnom među ženama, Kozare, Grmeča i Cazinske krajine. Radila sam na osnivanju Antifašističkog fronta žena u Podgrmeču. Na Prvoj konferenciji Antifašističkog fronta žena Jugoslavije, održanoj 6. decembra 1942. godine u Bosnaskom Petrovcu, izabrana sam u članstvo Centralnog odbora. Zbog Četvrte neprijateljske ofanzive, zajedno sa izbjeglicama i vojskom, povukla sam se preko planine Šator u Glamoč i Livno, ali sam ubrzo po partijskom zadatku upućena u Bosanski Novi, gdje sam ostala do smrti. Poginula sam 1. aprila 1943. godine u selu Mala Krupska Rujiška, kod Bosanskog Novog, prilikom iznenadnog njemačkog napada na jedinice Dvaneste krajiške udarne brigade, koje su se tada nalazile ovdje. Prvobitno sam sahranjena neugo odavde, u Stuparima, a poslije oslobođenja moji ostatci su preneseni na Partizansko spomen-groblje u Banjaluci.

Moja organizacija, AFŽ, je rasformirana već 1953., a zvanično 1961. pod izgovorom da “suviše brzo obavlja emancipaciju”, a po meni je nazvana medicinska škola u Banjaluci, ali je ime skinuto početkom devedesetih godina prošlog vijeka. Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Republike Jugoslavije, 20 decembra 1951. godine, proglašena sam za narodnog heroja. Cijela moja porodica je učestvovala u Narodnooslobodilačkom pokretu. Moj brat Munib Maglajlić je poginuo 1943. godine kao zamjenik političkog komesara Druge krajiške udarne brigade, a brat Ekrem Maglajlić je bio doktor veterine i profesor na veterinarskom fakultetu u Sarajevu. Moja sestra Muniba je bila udana za Fadila Šerića, koji je takođe proglašen za narodnog heroja.

Advertisements

One thought on “Vahida

  1. Pingback: Vahida « Zokster Something

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s